Despre noi

IERI
Palatul Republican al Pionerilor și Elevilor, una dintre cele mai mari instituții extrașcolare, a fost fondat în anul 1949. În anul 1990 Palatul a devenit Centrul instructiv-educativ și instructiv-metodic, în cadrul căruia funcționau peste 540 de cercuri și secții în care se ocupau circa 7 mii de copii și adolescenți de la 5 până la 18 ani. În cadrul Palatului Republican al Pionerilor și Elevilor activau următoarele subdiviziuni:

• CENTRUL TEHNICO-ȘTIINȚIFIC AL ELEVILOR – în incinta acestuia erau active mai multe laboratoare. Mulți dintre absolvenții cercurilor Centrului tehnico-științific au devenit studenți ai celor mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, activând mai apoi în institute de cercetări științifice, în birouri de construcție, la întreprinderile din republică.

• SECȚIA DE ARTE PLASTICE ȘI DECORATIV-APLICATĂ – aici își desfășurau activitatea : Studioul de arte plastice „Spectru”, Laboratorul de etnografie, Ansamblul vocal-coregrafic „Speranța”, Studioul muzical-coral „Lia-Ciocârlia”, Studioul coregrafic „Soarele” etc., frecventat de peste 2000 de copii de la 5 până la 18 ani.

În anul 2007, este creat Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO (CRCT ARTICO)  prin fuziunea Palatului Național de Creație a Copiilor și Adolescenților, Centrului Tinerilor Turiști din Moldova, Centrului Republican al Tinerilor Naturaliști și Centrului de Creație Tehnico-Științifică a Elevilor din Moldova.

ASTĂZI
Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO a devenit o instituție publică educațional– metodică de învățământ extrașcolar la nivel național, parte componentă a sistemului de educație, ce contribuie la dezvoltarea și  implementarea politicii statului în domeniul educației copiilor și tinerilor, având  următoarele obiective:

a) acordarea de asistență metodică și metodologică instituțiilor de învățământ extrașcolar la nivel național;
b) coordonarea programelor și proiectelor în domeniul învățământului extrașcolar la nivel național;
c) implementarea serviciilor de educație extrașcolară și diseminarea bunelor practici la nivel național.

Centrul își organizează și desfășoară activitatea pe următoarele direcții:

a) dezvoltarea programelor și a cadrului metodologic relevant sectorului învățământului extrașcolar;
b) coordonarea organizării și desfășurării activităților extrașcolare la nivel național;
c) organizarea și acordarea serviciilor de educație extrașcolară.

Astăzi, echipa centrului tinde să devină un promotor al bunelor practici în domeniul extrașcolar, contribuind astfel, la îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către instituțiile de educație extrașcolară din republică, având scopul e a fortifica și va coagula comunitatea educațională.

Call Now Button
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com