Misiune, viziune, valori

Misiune

Misiune

Misiunea noastră este de a realiza și promova educația non-formală prin asigurarea platformelor de dezvoltare pentru copii, tineri, cadre didactice, manageriale, instituționale și alte persoane resursă.

Viziune

Viziune

Viziunea noastră este să oferim tuturor beneficiarilor acces la o educație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare în parte.

Ne dorim să asigurăm recunoașterea și garantarea drepturilor beneficiarilor de a-și păstra, dezvolta şi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.

Valori

Valori

Integritate. Acționăm cu integritate și onestitate în conformitate cu cele mai înalte standarde educaționale, profesionale și etice

Respect. Respectăm și onorăm demnitatea fiecărei persoane, promovăm o comunitate diversă și incluzivă.

Responsabilitate. Acționăm în mod responsabil și suntem responsabili pentru deciziile noastre, acțiunile și consecințele lor.

Descoperire. Creăm noi proiecte/programe, promovăm creativitatea și inovația în beneficiul comunităților noastre, al societății și al mediului.

Excelență. Ne străduim spre excelență în toate eforturile noastre ca indivizi, instituție și lider în domeniul extrașcolar

Comunitate. Lucrăm împreună pentru îmbunătățirea instituției noastre, cât și a comunităților cu care interacționăm.