Acte normative

Acte normative

Certificat de înregistrare a mărcii Artico
Regulament privind monitorizarea prin mijloace video în cadrul CRCT
Regulamentul școlilor de muzică, arte și arte plastice
Regulamentul de organizare și funcționare a școlilor sportive
Codul Educației al RM (Cod nr. 152 din 17.07.2014)
Legea cu privire la tineret (nr. 279 din 11.02.1999)
Convenția ONU cu privire la drepturile copilului
Convenția UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului
Regulamentul tip al instituției extrașcolare
Regulamentul Centrului Republican pentur Copii și Tineret

Certificate

certificate
certificate
certificate